Centrul de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate la domiciliu – CDMS este rezutatul unui proiect tip POC   având ca obiectiv realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea suportului TIC necesar pentru implementarea unui CDMS pentru optimizarea serviciilor integrate pentru firmele care oferă și îngrijiri la domiciliu – FID
Proiectul CDMS – POC SMIS 106070 rezultat în urma competiției 2016 – depus de INSCC București., pentru Axa prioritară 1:   Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Perioada de implementare 2016-2021
Proiectul susține două dintre cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabila și anume sănătatea publică și incluziunea socială.
Programul Operațional Competitivitate (POC)
Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.  Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.

Implementarea CDMS   susține principiul dezvoltării durabile prin impactul social:

 • Îmbunătățirea vieții persoanelor asistate – pensionari, vârstnicii persoane singure, vulnerabile, cu factor de risc, bolnavi cronici, persoane cu handicap/dizabilitați, copii, viitoare mame în ultimele luni de sarcina, etc.;

 • Posibilitatea de centralizare a activităților de asistență integrate la domiciliu cu impact direct asupra creșterii eficienței acestora și prin avantajele pe care le aduce societății, organizațiilor economice care activează în domeniu și persoanelor asistate.  

Pentru societate:
 • prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă, care își pot îndeplini activitățile zilnice cât mai   independent posibil, în propria locuință;
 • eficientizarea comunicării între organizațiile acreditate și instituțiile de stat abilitate în domeniu;
 • Reducerea costurilor de spitalizare prin posibilitatea monitorizării pacienților la domiciliu.
Pentru organizațiile care activează în domeniu:
 • Îmbunătățirea și eficientizarea activităților;
 • Evidența centralizată a activităților prestate de FID-uri;
 • Eficientizarea utilizării logisticii specifice în mod centralizat
 • Posibilitatea utilizării unui sistem integrat de gestiune consumabile medicale și paramedicale la prețuri dedicate
 • Diversificarea serviciilor oferite prin implementarea de aplicații din domeniul telemedicină: teleconsultații, telemonitotizare, teleasistență
 • Implementarea de aplicații din domeniul clinică virtuală
Pentru persoanele asistate:
 • posibilitatea de intervenție mai rapidă în cazul unei situații critice comparativ cu situația existentă
 • șansa de a identifica preventiv și interveni eficient în cazul unor situații de risc, chiar dacă persoana locuiește singură;
 • posibilitatea de a identifica nevoile persoanei asistate și de a personaliza serviciile oferite în funcție de nevoile reale ale acesteia
 • posibilitatea de a beneficia de consultații și/sau monitorizare la domiciliu, având ca suport tehnologiile de telemedicină – util in perioade de pandemie și/sau pentru zone izolate