FID
În accepțiunea acestui site prin FID înțelegem orice firmă care poate presta  servicii de îngrijire medicală și la domiciliul pacientului iar în unele cazuri și servicii de asistență socială.
Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate medicală/socială prestată de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic.
În măsura în care serviciile de îngrijire medicală  și asistenţă socială furnizate se completează reciproc  se realizează un serviciu integrat la domicliu pentru a satisface nevoile pacienţilor individuali. 

CDMS reprezintă locul unde o firmă ce oferă servicii medicale,  FDI se poate se poate abona pentru a avea la dispoziție suportul informatic pentru susținerea unei activități pentru servicii medicale integrate la domiciliu. 

Aplicațiile puse la dispoziție de CDMS permit personalizarea acestora de către fiecare FID – în conformitate cu specificul acestora și oferă o serie de facilități care să contribuie la optimizarea activității fiecărui FID, precum și accesul la noi tehnologii prin care să introducă noi tipuri de servicii la domiciliu și nu numai.

Management
 • managementul lucrătorilor FID-ului;
 • managementul utilizatorilor (pacienților);
 • managementul vizitelor la domiciliu;
 • managementul materialelor utilizate în activitățile de îngrijiri la domiciliu
 • managementul activităților financiare
Optimizarea activităților
 • Identificarea problemelor organizatorice proprii;
 • Identificarea elementelor care permit reducerea costurilor de funcționare și exploatare;
 • Identificarea elementelor pentru adaptarea activităților curente la nevoile și planurile de lucru zilnice;
 • Identificarea elementelor pentru o continuă adaptare a activităților la nevoile persoanelor asistate, a familiei și societății.
Telemedicină
 • posibilitatea efectuării de consultații  video on line, prin Serviciile de telemedicină – în contextul restricțiilor și a păstrării distanței sociale,  precum și a respectării măsurilor generate de COVID-19.
 • Consultațiile online  – teleconsultații vă oferă accesul la opiniile avizate ale medicilor specialisti, stabilirea unui diagnostic,  emiterea  unei prescripţii medicale, fără deplasarea de la domiciliu.
 • De asemenea, serviciile de telemonitorizare sunt  destinate persoanelor care necesită o monitorizare a stării de sănătate pe termen lung – cazul bolilor cronice – sau pentru persoanele care trebuie să fie monitorizate o perioada de timp în urma unor interventii chirurgicale.
 • Telemonitorizarea se desfășoară la domiciliul pacientului, utilizând dispozitive de monitorizare specializate in acest sens, datele  fiziologice achiziționate fiind transmise automat pe platforma elisa medical consult – unde pacientul este alocat
Teleasistență
 • Monitorizarea parametrilor vitali/parametrilor stării de sănătate a pacientului la intervale de timp predefinite/non-stop;
 • Detecția situațiilor/evenimentelor periculoase, semnalarea acestora și declanșarea procedurilor de gestionare a acestora;
 • Funcționalități de comunicare la distanță;
 • Monitorizarea stării atât a componentelor hardware cât și software ale subsistemului de teleasistență