CDMS-ALBA  FID Business Solutions Center

CDMS – Soluție Optimizare Servicii Medicale Integrate La Domiciliu

Centrul de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate la domiciliu – CDMS este rezultatul proiectului POC SMIS 106070 având ca obiectiv realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea suportului TIC necesar pentru implementarea unui CDMS pentru optimizarea serviciilor medicale integrate pentru firmele care oferă și îngrijiri la domiciliu.

  1. CDMS – Facilități: FID

CDMS reprezintă locul unde o firmă ce oferă servicii medicale, FDI se poate se poate abona pentru a avea la dispoziție suportul informatic pentru susținerea unei activități pentru servicii medicale integrate la domiciliu.

  1. CDMS – Facilități: Pacienți

.Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă și o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară.

Fiecare pacient, trecut în lista de pacienți ai FDI-ului, va beneficia – automat odată cu înscrierea in lista de pacienți – de un portal propriu, personalizat.

CDMS – Operare

Pentru a beneficia de toate facilitățile oferite de CDMS, o firmă FID trebuie să urmeze cerințele de înrolare in platforma CDMS.

.